NOTICIAS

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Organizadas desde a Reitoría da Universidade de Vigo, coa colaboración do seu Consello Social e a participación da Conferencia de Consellos Sociales de Universidades

Sala de Conferencias, Fundación Barrié – Calle Policarpo Sanz, 31. Vigo

 

A Cátedra Telefónica – Universidade de Vigo –  Fabián  García Pastor Red Cátedras Telefónica

Ante a impotencia dos gobernos para responder de xeito unilateral á constante evolución do entorno universitario, a filantropía contemporánea está liderando iniciativas pioneiras en materia de obra social con universidades en todo o mundo. Cómpre sinalar aquelas que apuntan cambios na gobernanza universitaria, pero tamén as que apoian o talento universitario; as que se concretan en proxectos de I+D de gran escala, ou as que transfiren o coñecemento e preservan o patrimonio cultural.

A Cátedra Telefónica – Universidade de Vigo. ESPAZOS DE INNOVACIÓN – José Cidrás Pidre Catedrático Telefónica

 

 

CATEDRAIETELEFONICA

La cátedra Telefónica para la innovación energética constituye un programa de colaboración entre la empresa Telefónica y la Universidad de Vigo. La cátedra Telefónica para la innovación energética desarrolla sus actividades en la promoción, desarrollo, difusión y propuestas que atiendan a las temáticas relacionadas con la energía: mejora de la eficiencia energética, nuevos sistemas de gestión energética, las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión energética, análisis de la calidad energética y ambiental, la sociedad sostenible y la energía. Director de la cátedra:  José Cidrás Pidre (Universidad de Vigo)